Helheten är avgörande

Vad är det egentligen som skiljer ett kvalitetsåkeri från en ordinär transportör?

Vad är det egentligen som skiljer ett kvalitetsåkeri från en ordinär transportör?

Vi är övertygade om att det är detaljerna som avgör.

Våra egna anställda chaufförer kör våra egna fordon.

Fordonen servas i vår egen däck- och fordonsverkstad samt i egna tvätt-, blästring-, lackering- och tankanläggningar.

Att arbeta med alla delar i hela ledet gör att vi har- och ständigt ökar kompetensen hos våra medarbetare som tillsammans arbetar mot samma mål.

Vi får en effektiv och flexibel kedja som är gynnsam för alla.
Er, samhället, miljön och trafiksäkerheten.

AMBASSADÖR HELA VÄGEN

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi har egna anställda chaufförer. 
Dessa har ständig kontakt med vår trafikcentral under utförandet av transporten.
Det skapar trygghet både för gods och chaufför.
För oss finns det inga alternativ, chaufförerna är våra ambassadörer, de levererar hela vägen, från lastning till lossning. Chauffören representerar ju inte bara oss utan också våra kunder.

Alla våra chaufförer har ADR-behörighet, har genomgått
lastsäkrings- och eco-drivingutbildning samt innehar truckkort.

MILJÖMÄRKNINGAR

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vårt arbetssätt för miljöfrågorna är strukturerat och kontrollerat samt följer en internationell standard. Våra transporter sker med tekniskt moderna fordon.
Transporterna planeras utifrån de mest gynnsamma förutsättningarna i förhållande till miljö, och samlastning sker då möjlighet finns.

Miljön är viktig för oss och vi tar tillvara på alla möjligheter att utföra transporter på ett så miljövänligt sätt som möjligt, hela vägen, från planering, lastning, transport på väg, lossning och till hemlastning.

KVALITET OCH FÖRBÄTTRINGAR

En ständig förbättring och utveckling är en självklarhet i vårt arbete. 

Vårt mål är att alltid ligga i framkant vad gäller kompetent personal, modern fordonsflotta och trafiksäkerhet.

Vi är lyhörda för kundens behov och arbetar för långsiktiga relationer. 

Allt arbete utgår från vårt motto:

Välbehållet gods, i rätt tid, på rätt plats.

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY


Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och genomföra transporter med högsta trafiksäkerhetsmässiga standard.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:
 

 • Alltid använder säkerhetsbälte
 • Håller lämpligt avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • Respekterar kör- och vilotids- regler
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt samt respekterar gällande viktbestämmelser
 • Är sprit- och drogfria vid genomförandet av våra transporter. Detta innebär stor restriktivitet dygnet före, och under viloperioder i transportuppdrag
 • Håller fordonet i trafiksäkert skick genom att service och tillsyn sker med täta intervaller
 • Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.

MILJÖPOLICY

Börje Jönsson Åkeri AB vill med miljöpolicyn uttala till interna och externa intressenter vår inriktning och ambition inom miljöområdet.
 
Vårt miljöarbete skall utgå från de lagar och förordningar vi omfattas av, våra kunders krav och förväntningar samt verka för en ständig förbättring och förebygga föroreningar. Miljöfrågor skall beaktas både utifrån vårt och våra kunders miljöperspektiv, och ekonomiska förutsättningar.

Detta innebär:

 • att vi regelbundet informerar oss om våra kunders miljöbehov och önskemål inom transportområdet.
 • att kontinuerligt effektivisera våra transporttjänster så att vi utnyttjar vår energiförbrukning på ett ur miljösynpunkt bästa sätt.
 • att kompetensutveckla våra medarbetares kunskaper inom miljöområdet vid behov, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
 • att vid inköp av produkter för genomförandet av transporttjänster ta miljöhänsyn i inköpen, och ställa krav på våra leverantörer.
 • att öppet, och regelbundet, redovisa vårt miljöarbete, och upprätthålla goda myndighetskontakter.
 • att källsortera avfall och ta hand om detta för återvinning eller destruktion.

ARBETSMILJÖPOLICY

Inom all verksamhet som anställd på uppdrag av Börje Jönsson Åkeri AB, så förutsätts att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt både mot oss själva, mot andra anställda och mot vår omgivning. 

Vi förutsätts följa givna regler varhelst vi befinner oss. Vi ska:

 • I trafiken alltid bära säkerhetsbälte, hålla lämpligt avstånd till framförvarande, ta hänsyn till väglag och rådande trafiksituation. 
 • Respeketera och följa bestämmelser gällande hastighet, kör- och vilotider, viktbestämmelser och farligt gods.
 • Vara sprit- och drogfri vid genomförande av våra transporter. Detta innebär stor restriktivitet dygnet före, och under viloperioderna i transportuppdraget.
 • Dagligen utföra säkerhetskontroll av fordon och skyddsutrustning. Brister skall åtgärdas före brukande.
 • Använda föreskriven säkerhetsutrustning i relevanta sammanhang samt kontrollerad och godkänd utrustning vid allt verkstadsarbete.
 • Att på sin arbetsplats bidra till god arbetsmiljö genom att hålla ordning och redan.
 • Visa varandra hänsyn och omtanke, vara en god kamrat.
 • Inrapportera olyckor och allvarliga tillbud.

 

Vi ska gemensamt bidra till en god arbetsmiljö, motverka risker för ohälsa olycka eller allvarliga tillbud.

KVALITETSPOLICY


BÖRJE JÖNSSON ÅKERI AB har utarbetat denna kvalitetspolicy som skall vara vägledande för all personal och i allt arbete som utförs på företaget.
Vi skall ombesörja beställda transporter i enlighet med vår filosofi
”välbehållet gods i rätt tid på rätt plats med minsta möjliga belastning för kunden”

Detta uppnår vi genom att:
 

 • Vara en kvalificerad och lyhörd representant för våra uppdragsgivare.
 • Vara ärliga i kommunikationen både inom företaget och i de externa kontakterna.
 • Ha en effektiv och korrekt administration.
 • Ha ett korrekt och professionellt uppträdande i tjänsten.
 • Aktivt arbeta med utveckling och förbättring av vårt ledningssystem.
Cozy lumox

Whether The Job Is Big Or Small, Our Experts Can Handle It.

Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@fixmen.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@fixmen.com
ph: +1.321.989.645

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed 

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...
137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...